nie jesteś zalogowany
   
   
   
  Stanisaw Baranowski  
  telefon: 604818918  
  Hoduje: Srebrniak Polski, Perowe, Pasiak Srebrzysty Szaroloty, Pasiak Perowy Brzowoloty, Motyl Warszawski, Srebrniak Biaoogon

 
  Andrzej Birke  
  telefon: 506132991  
  Hoduje: Srebrniak Polski, Perłowe, Pasiak Perłowy Brązowoloty, Pasiak Srebrzysty Szaroloty  
  Sawomir Borkowski  
  telefon: 513-394-661  
  Hoduje: Srebrniaki-Perowe  
  Jerzy Cielepa  
  telefon: 600543109  
  Hoduje: Srebrniaki, Perowe, Srebrniak Pasiaty Biaoloty, Pasiak Srebrzysty Szaroloty, Srebrniak Biaoogon, Srebrniak Wylociak, Biay Czarnodzioby, Biay Perowodzioby, Sroka owicka, Motyl Polski (widyn), Biaoogon Polski (Radomski)  
  Leon Dudek  
  telefon: 607583700  
  Hoduje: Srebrniak Polski, Perłowe, Motyl Polski (widyn)  
  Piotr Fabijaczyk  
  telefon: 784054971  
  Hoduje: Srebrniaki, Perowe, Srebrniaki pasiate, Perowe pasiate, Srebrniaki pasiate szarolote, Perowe pasiate brzowolote.  
  Andrzej Gucman  
  telefon: 601354911  
  Hoduje: Srebrniaki, Perowe, Pasiaki, Srebrniaki Biaolote, Perowe Pasiate Biaolote, Biae Czarnodziobe, Pasiaki Srebrzyste Szarolote, Motyl Warszawski, Srebrniak Biaoogon, Srebrniak Wylot
 
  Bogdan Jadczak  
  telefon: 606306882  
  Hoduje: Srebrniaki, Perowe, Pasiak Perowy Biaoloty, Pasiak Perowy Brzowoloty, Pasiak Srebrzysty Biaoloty, Pasiak Srebrzysty Szaroloty, Srebrniak Biaoogon, Srebrniak Wylociak, Perowy Biaoogon, Perowy Wylociak  
  Bogusław Janiszewski  
  telefon: 228420762  
  Hoduje: Srebrniak Polski Perłowy, Perłowe  
  Stefan Jegliski  
  telefon: 602 537 339  
  Hoduje: Pasiaki Perowe, Pasiaki Perowe Brzowolote  
  Sawomir Jwicki  
  telefon: 504699611  
  Hoduje: Srebrniak Polski, Perowy Polski, Pasiak Srebrzysty Biaoloty, Pasiak Perowy Biaoloty  
  Jarosaw Kamecki  
  telefon: 607-061-036  
  Hoduje: srebrniaki, sroka owicka, perowe, perowe pasiaki  
  Piotr Kamiski  
  telefon: 501-690-477  
  Hoduje: Srebrniaki  
  Piotr Kpiski  
  telefon: 785940659  
  Hoduje: Srebrniaki, Perowe  
  Krzysztof Kowalski  
  telefon: 502625032  
  Hoduje: Srebrniaki, Perowe, Biae Czarnodziobe, Pasiak Srebrzysty Szaroloty, Motyl Warszawski (Widyn), Biay Perowodzioby, Srebrniak Biaoogon, Srebrniak Wylociak  
  Remigiusz Lamcha  
  telefon: 886-204-193  
  Hoduje: Srebrniaki-Perowe Moty Polski(Widyn)  
  Robert Lis  
  telefon: 782867735  
  Hoduje: Perowy Polski, Srebrniak Polski, Sroka owicka  
  Aleksander uszczyk  
  telefon: 227572453  
  Hoduje: Srebrniak Polski, Perowe  
  Dariusz Maecki  
  telefon: 691234173  
  Hoduje: Srebrniaki, Perowe, Pasiaki Szarolote  
  Andrzej Mikoajczyk  
  telefon: 602343479  
  Hoduje: Srebrniaki, Perowe, Pasiak Srebrzysty Biaoloty, Perowe Pasiate Biaolote, Pasiak Srebrzysty Szaroloty, Pasiak Perowy Brzowoloty

 
  Marian Mosiołek  
  telefon: 602587703  
  Hoduje:  
  Janusz Pawlak  
  telefon: 607301401  
  Hoduje: Krymka Polska, Srebrniaki Perłowe, Srebrniaki Pasiate Białolote, Perłowe Pasiate, Perłowe Brązowolote, Srebrniak Pasiaty Szaroloty, Motyl Warszawski, Białoogon Polski (Radomski), Sroka Łowicka  
  Andrzej Pawowski  
  telefon: 602823487  
  Hoduje: Srebrniak Polski, Pasiak Szaroloty, Pasiak Biaoloty  
  Zbigniew Pietrzak  
  telefon: 609 139 898  
  Hoduje: Srebrniak Polski, Perowy Polski  
  Tomasz Redestowicz  
  telefon: 507-674-152  
  Hoduje: Srebrniaki, Pasiaki Srebrzyste, Pasiaki Szaro Lote  
  Paweł Rybarczyk  
  telefon: 602661412  
  Hoduje: Srebrniki, Perłowe  
  Sawomir Skorupski  
  telefon: 501359619  
  Hoduje: Srebrniaki, Perowe  
  Pawe Socha  
  telefon: 603-038-133  
   
  Mirosław Stokowski  
  telefon: 600968249  
  Hoduje: Srebrniak Perłowy  
  Andrzej Stolarski  
  telefon: 604750600  
  Hoduje: Srebrniak Biaoogon, Pasiak Perowy Brzowoloty, Pasiak Srebrzysty Szaroloty, Motyl Warszawski Czerwony, Srebrniak  
  Zygmunt Suecki  
  telefon: 602758899  
  Hoduje: Srebrniaki  
  Mieczysław Zawadzki  
  telefon: 694922674  
  Hoduje: Srebrniaki Perłowe, Krymka Polska, Motyl Warszawski, Białoogon Radomski Łapciaty, Perłowy Brązowoloty