nie jesteś zalogowany
   
   
   
  �yczenia �wi�teczne  
  Z okazji �wi�t Bo�ego Narodzenia oraz Nowego Roku �yczymy du�o zdrowia, szcz�cia, spe�nienia marze� oraz samych sukces�w wszystkim klubowiczom oraz sympatykom.
Zarz�d Warszawskiego Klubu P.D.L im. E. Z�otkowskiego
 
   
  <<< powrót 23-12-2013