nie jesteś zalogowany
   
   
   
  Zaproszenie na zebranie  
  W dniu 19.12.2015r Warszawski Klub P.D.L im. Edwarda Z�otkowskiego zaprasza wszystkich klubowicz�w na zebranie po��czone ze spotkaniem wigilijnym, spotkanie odb�dzie si� w Warszawie ul. Nowoursynowska 161, hotel Ikar sala Limba o godz.10
Cel zebrania:
1. Om�wienie organizacji wystawy Warszawskiej Stycze� 2016
2. Propozycje sk�ad�w Komisji s�dziowskich
3. Ostateczny termin przyjmowania zg�osze� eksponat�w na wystaw� Warszawsk� stycze� 2016
4. Przyjmowanie rezerwacji "oczek" na gie�dzie wymiany nadwy�ek hodowlanych
5. Om�wienie regulaminu konkursu miast
6. Wolne wnioski
Z uwagi na wa�no�� omawianych spraw prosimy o jak najliczniejsze przybycie
 
   
  <<< powrót 19-11-2015