nie jesteś zalogowany
   
   
   
  Wystawa Garwolin  
  W dniach 07-08 listopada  2014 roku   w  szkole nr 1 w Garwolinie przy  ul. �wirki i Wigury 16  odby�a si�  VI Wystawa  Go��bi rasowych. W mi�ej rodzinnej atmosferze  zaprezentowano 784 go��bi w 60 rasach. Udzia�em w wystawie zapocz�tkowali sw�j sezon wystawowy cz�onkowie Naszego Klubu.   W rasach PDL wystawiono 176 szt go��bi. Najliczniej reprezentowany by� PDL Srebrniak  a najlepsze go��bie pokaza� kolega Andrzej Stolarski z Warszawy.
Podzi�kowanie dla Redaktora Naczelnego Portalu Informacyjnego Powiatu Garwoli�skiego "Tw�j G�os" pana �ukasza Szyma�skiego za udost�pnienie zdj�� z wystawy.
WYNIKI PDL:
PDL Srebrniak
1. Stolarski Andrzej –374,0 pkt
2 Jadczak Bogdan – 367,0 pkt
3. Robert Lis – 367,0 pkt         

Zwyci�zca w rasie:

Stolarski Andrzej –  95,0 pkt
Wyr�niony: Stolarski Andrzej –94,0 pkt


PDL Per�owy
1. Wo�osiak Marcin  -   360,0 pkt
2. Birke   Andrzej -  358,0 pkt   
3. K�pi�ski Piotr  - 272,0 pkt
Zwyci�zca w rasie:
K�pi�ski Piotr  - 92.0 pkt

PDL Pasiak Srebrzysty Szaroloty:
1. Stolarski Andrzej –   370,0 pkt
2. Jadczak Bogdan –   179,0 pkt
3. Birke Andrzej –   179,0 pkt
Zwyci�zca w rasie:
Stolarski Andrzej –  93,0 pkt

PDL Srebrniak Bia�ogon
1. Stolarski Andrzej –   367,0 pkt
2. Jadczak Bogdan –   364,0 pkt
3. Birke Andrzej –   364,0 pkt
Zwyci�zca w rasie:
Jadczak Bogdan – Koby�ka   93,0 pkt
 
   
  <<< powrót 19-11-2015