nie jesteś zalogowany
   
   
   
  Wystawa Garwolin 2014  
  Sprawozdanie z Wystawy w Garwolinie

W dniach 15-16 listopada  2014 roku   w  szkole nr 1 w Garwolinie przy  ul. �wirki i Wigury 16  odby�a si�  V Wystawa  Go��bi rasowych. W wystawie zaprezentowano 612 go��bi w 43 rasach. Udzia�em w wystawie zapocz�tkowali sw�j sezon wystawowy cz�onkowie Naszego Klubu.   W rasach PDL wystawiono 176 szt go��bi. Najliczniej reprezentowany by� PDL Srebrniak kt�rego wystawiono 70szt.

WYNIKI PDL:

PDL Srebrniak
1. Stolarski Andrzej – Warszawa
2. Gucman Andrzej   –   Wo�omin
3. Jadczak Bogdan – Koby�ka
      
Zwyci�zca w rasie:
Stolarski Andrzej – Warszawa   93,0 pkt
Wyr�niany: Gucman Andrzej   –   Wo�omin 93,0 pkt

PDL Per�owy
1. Baranowski Stanis�aw -  Warszawa
2. Gucman Andrzej   –   Wo�omin   
3. Goliszewski Zenon - D�blin

Zwyci�zca w rasie:
1. Baranowski Stanis�aw -  Warszawa 92.0 pkt

PDL Pasiak Per�owy Br�zowoloty:
Zwyci�zca w rasie:
Stolarski Andrzej – Warszawa   93,0 pkt

PDL Pasiak Srebrzysty Szaroloty:
1. Stolarski Andrzej – Warszawa
2. Birke Andrzej - Warszawa
3. Baranowski Stanis�aw -  Warszawa

Zwyci�zca w rasie:
Stolarski Andrzej – Warszawa   93,0 pkt

PDL Srebrniak Bia�ogon

Zwyci�zca w rasie:
Stolarski Andrzej – Warszawa   94,0 pkt

PDL Srebrniak Bia�ogon – Wylot
Zwyci�zca w rasie:
Stolarski Andrzej – Warszawa   94,0 pkt

 
   
  <<< powrót 17-03-2015