nie jesteś zalogowany
   
   
   
  Wystawa Kielce 2015  
  SPRAWOZDANIE Z WYSTAWY – KIELCE

W dniach 24-25.01.2015 r. na terenie Targ�w Kielce przy ul. Zak�adowej 1, odby�a si� Og�lnopolska Wystawa Go��bi Rasowych i Drobnego Inwentarza. W wystawie wzi�o udzia� 450 hodowc�w, wystawiaj�c 5331 szt. go��bi w 189 rasach, 586 szt. drobiu ozdobnego w 50 rasach i 192 szt.   kr�lik�w w 26 rasach.
Kolejny ras by�a to najwi�ksza wystawa w kraju, wzbudzaj�ca podziw nie tylko w mojej osobie.
  W rasach PDL zg�oszono: Srebrniak – 114 szt., Pasiak Srebrzysty –37 szt. Pasiak Srebrzysty Jarz�baty  –6  szt. Pasiak Srebrzysty Szaroloty – 30 szt. Per�owy - 36 szt, Pasiak Per�owy– 30 szt., Pasiak Per�owy Br�zowoloty – 18 szt,  Pasiak Per�owy Jarz�baty 14 szt, Srebrniak Bia�oogoniasty – 10 szt., , Bia�y Czarnodzioby – 7 szt,  Sroka �owicka – 43 szt.

Wyniki:  

PDL Srebrniak
Mistrz Polski – Rzepka Marek� – Tarn�w
I Wicemistrz Polski – Kwinta Micha� - Krak�w
II Wicemistrz Polski – Miko�ajczyk Andrzej - Koby�ka

Zwyci�zca w rasie: Rzepka Marek� – Tarn�w 94,0 pkt
Wyr�niony w rasie : Rzepka Marek� – Tarn�w 93,5 pkt
Rzepka Marek� – Tarn�w 93,5 pkt

PDL Pasiak Srebrzysty
Mistrz Polski – Miko�ajczyk Andrzej - Koby�ka
I Wicemistrz Polski – Rysi�ski Andrzej  - Kielce            
II Wicemistrz Polski – Ryszard i Andrzej Kaczorowscy - Gda�sk

Zwyci�zca w rasie: Miko�ajczyk Andrzej - Koby�ka 93 pkt.
Wyr�niony w rasie : Rysi�ski Andrzej  92,0 pkt   - Kielce          

PDL Pasiak Srebrzysty Szaroloty�
Mistrz Polski – Miko�ajczyk Andrzej - Koby�ka 370,0 pkt.
I Wicemistrz Polski –� Stolarski Andrzej – Warszawa 369,0 pkt

II Wicemistrz Polski – Piotr Torba – Krak�w 365,0 pkt

Zwyci�zca w rasie: Miko�ajczyk Andrzej – 96,0 pkt

PDL Per�owy

Mistrz Polski – Miko�ajczyk Andrzej - Koby�ka 372,0 pkt.
I Wicemistrz Polski – Karol Kser –  Kielce  364,0 pkt    
II Wicemistrz Polski – Niewiadomski Jerzy – Ciechan�w  362,0 pkt

Zwyci�zca w rasie: Miko�ajczyk Andrzej - Koby�ka 94 pkt.
Wyr�niony w rasie : Miko�ajczyk Andrzej - Koby�ka 93 pkt.


PDL Pasiak Per�owy
Mistrz Polski – Ja�kowski Jacek - Kielce
I Wicemistrz Polski – Rysi�ski Andrzej - Kielce
II Wicemistrz Polski –  St�pie� Robert - Bieliny

Zwyci�zca w rasie: Ja�kowski Jacek - Kielce 94 pkt.

PDL Pasiak Per�owy Br�zowoloty

Mistrz Polski – Miko�ajczyk Andrzej - Koby�ka 367,0 pkt.
I Wicemistrz Polski –� Stolarski Andrzej – Warszawa 366,0 pkt

II Wicemistrz Polski –  Ja�kowski Jacek – Kielce 360,0

Zwyci�zca w rasie: Miko�ajczyk Andrzej - Koby�ka 94 pkt.

PDL Pasiak Per�owy Jarz�baty

Mistrz Polski – Rysi�ski Andrzej – Kielce                        
I Wicemistrz Polski – Roman Drogosz  -  
II Wicemistrz Polski –  Ja�kowski Jacek – Kielce  

Zwyci�zca w rasie:  Rysi�ski Andrzej – Kielce   93,0 pkt                  

PDL Srebrniak Bia�oogoniasty

Zwyci�zca w rasie: Stolarski Andrzej� – Warszawa 93,0 pkt

PDL Bia�yczarnodzioby

Najlepszy w Rasie : Wdowiec Jerzy 92,0 pkt - Kielce  

PDL Sroka �owicka
Mistrz Polski – Kwinta Micha� - Krak�w
I Wicemistrz Polski –  Jaros�awski Andrzej – P�o�sk
II Wicemistrz Polski – Bonowicz Arkadiusz – Aleksandr�w Kuj.

Zwyci�zca w rasie: Kwinta Micha� - Krak�w 94,0 pkt.          
Wyr�niony w rasie : Kwinta Micha� - Krak�w 94,0 pkt.        

 
   
  <<< powrót 12-03-2015