nie jesteś zalogowany
   
   
   
  Sezon wystawowy za rok 2013 rozpocz�ty  
  Nasi hodowcy z Warszawskiego klubu P.D.L im. Edwarda Z�otkowskiego godnie zaprezentowali sw�j dorobek hodowlany za 2013 r. na �smej regionalnej wystawie w Czaplinku w dniach 26-27 pa�dziernika 2013 r. W rasach P.D.L zaprezentowali 42 eksponaty. Wystawcami z Warszawskiego klubu byli hodowcy: kolega Baranowski Stanis�aw, kolega Gucman Andrzej, kolega Miko�ajczyk Andrzej, kolega Stolarski Andrzej.
Wyniki wystawy umieszczone s� w zak�adce nasi hodowcy.
 
   
  <<< powrót 11-12-2013