nie jesteś zalogowany
   
   
   
  Zawiadomienie  
  Zapraszamy na zebranie wszystkich naszych klubowicz�w oraz os�b zainteresowanych na spotkanie w dniu 20-10-2013r. Celem spotkania b�dzie: om�wienie organizacji wystawy (Nagrody- s�dziowanie itd). Spotkanie odb�dzie si� w Warszawie ul. Nowoursynowska 161 (Sala Limba) po zako�czeniu zebrania W.Z.H.G.R.i.D.O. Z uwagi na wa�no�� omawianych temat�w obecno�� obowi�zkowa.
 
   
  <<< powrót 01-10-2013